bom-chim-gieng-khoan-logo
may-thoi-khi-logo
bom-chim-nuoc-thai-logo
may-thoi-khi-banne
bom-chim-nuoc-thai-banner

Sản Phẩm bán chạyXem chi tiết tại đây

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 0.75

100,000 VND
  Lưu Lượng: 50m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 1.5

100,000 VND
  Lưu Lượng: 100m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 2.2

100,000 VND
  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: m
14,000,000 VND
  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: 33m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 55m³/h
  Cột Áp: 30m
11,000,000 VND
2,500,000 VND
2,300,000 VND

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN - BƠM HỎA TIỄNXem tất cả

Bơm nước thải - bơm tõmXem tất cả

  Lưu Lượng: 48m³/h
  Cột Áp: 15.5m
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 22m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 30m³/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 22m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 11m

Máy thổi khí - máy sục khíXem tất cả

Bơm công nghiệp - Bơm trục ngangXem tất cả

Bơm đài phun nướcXem tât cả

Bơm định lương - bơm hóa chấtXem tất cả

Bơm trục đứngXem tất cả