bom-chim-gieng-khoan-logo
may-thoi-khi-logo
bom-chim-nuoc-thai-logo
may-thoi-khi-banne
bom-chim-nuoc-thai-banner

Sản Phẩm bán chạyXem chi tiết tại đây

14,000,000 VND
  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: 33m
7,300,000 VND
  Lưu Lượng: 55m³/h
  Cột Áp: 30m
11,000,000 VND
2,500,000 VND
2,300,000 VND

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN - BƠM HỎA TIỄNXem tất cả

Bơm nước thải - bơm tõmXem tất cả

  Lưu Lượng: 22m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 45.6m³/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 48m³/h
  Cột Áp: 15.5m
  Lưu Lượng: 18m³/h
  Cột Áp: 9m
  Lưu Lượng: 15m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 39m³/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 11m

Máy thổi khí - máy sục khíXem tất cả

Bơm công nghiệp - Bơm trục ngangXem tất cả

Bơm đài phun nướcXem tât cả

Bơm định lương - bơm hóa chấtXem tất cả

Bơm trục đứngXem tất cả