bom-chim-gieng-khoan-logo
may-thoi-khi-logo
bom-chim-nuoc-thai-logo
may-thoi-khi-banne
bom-chim-nuoc-thai-banner

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN - BƠM HỎA TIỄNXem tất cả

Bơm nước thải - bơm tõmXem tất cả

  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 9.5m
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 15m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 30m³/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 45.6m³/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 19m
  Lưu Lượng: 18m³/h
  Cột Áp: 9m

Máy thổi khí - máy sục khíXem tất cả

Bơm công nghiệp - Bơm trục ngangXem tất cả

Bơm đài phun nướcXem tât cả

Bơm định lương - bơm hóa chấtXem tất cả

Bơm trục đứngXem tất cả