Hiển thị tất cả 4 kết quả

10,000 VND
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 9.5m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 25.5m³/h
  Cột Áp: 12.3m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 13.5m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 18m³/h
  Cột Áp: 8.9m