Hiển thị tất cả 10 kết quả

14,000,000 VND
  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: 33m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 55m³/h
  Cột Áp: 30m
2,300,000 VND
2,500,000 VND
11,000,000 VND

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 0.45

12,500,000 VND
  Lưu Lượng: 40m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 0.75

13,000,000 VND
  Lưu Lượng: 50m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 1.5

15,400,000 VND
  Lưu Lượng: 100m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 2.2

18,000,000 VND
  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: m
Giảm giá!
450,000 VND
  Lưu Lượng: 20 - 450m³/h
  Cột Áp: 0.2 - 6m