Showing 1–12 of 387 results

Sản phẩmGiáSố lượngTạm tính
× Seri-SVM-4-inch Bơm chìm giếng khoan Franklin 1.1Kw Model: SVM 150/09
1 x 10,000 VND
10,000 VND
10,000 VND
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính10,000 VND
Tổng10,000 VND

Phiếu ưu đãi

14,000,000 VND
  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: 33m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 112m³/h
  Cột Áp: 32m
7,300,000 VND
  Lưu Lượng: 55m³/h
  Cột Áp: 30m
10,000 VND
  Lưu Lượng: 76m³/h
  Cột Áp: 29m