Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 0.45

12,500,000 VND
  Lưu Lượng: 40m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 0.75

13,000,000 VND
  Lưu Lượng: 50m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 1.5

15,400,000 VND
  Lưu Lượng: 100m³/h
  Cột Áp: m

Máy Khuấy Chìm ShowFou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 2.2

18,000,000 VND
  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: m