Tag Archives: Bơm chìm nước thải

Khớp nối nhanh cho bơm chìm, bơm tõm nước thải DN 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Khớp nối nhanh cho bơm chìm, bơm tõm

Tổng hợp khớp nối nhanh cho bơm chìm, bơm tõm nước thải DN 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 đầy đủ nhất Khớp nối nhanh cho bơm chìm (Auto Coupling) là thiết bị vô cùng cần thiết trong hệ thống bơm chìm, bơm tõm nước thải. Sử dụng khớp nối giúp việc […]