bom-chim-gieng-khoan-logo
may-thoi-khi-logo
bom-chim-nuoc-thai-logo
may-thoi-khi-banne
bom-chim-nuoc-thai-banner

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN - BƠM HỎA TIỄNXem tất cả

Bơm nước thải - bơm tõm

  Lưu Lượng: 22m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 18m³/h
  Cột Áp: 9m
  Lưu Lượng: 18m³/h
  Cột Áp: 9m
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 13.5m
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 25.5m³/h
  Cột Áp: 12.3m
  Lưu Lượng: 30m³/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 15m³/h
  Cột Áp: 10m

Máy thổi khí - máy sục khí

Bơm công nghiệp - Bơm trục ngang